ใบงานหน่วยที่ 4เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว

Google             Youtube                     พสว                      สพม11

ใบงานหน่วยที่

ใบงานหน่วยที่2

ใบงานหน่วยที่3

ใบงานหน่วยที่4

           2. จงเขียนสมการจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้พร้อมทั้งหาคำตอบของสมการ

1)     ผลต่างของจำนวนสองจำนวนเป็น 4 และจำนวนที่มากกว่าเป็น 16 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2)     ผลต่างของจำนวนสองจำนวนเป็น 14 และจำนวนที่น้อยกว่า เป็น 10 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3)     ผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่เรียงลำดับกันเป็น 24 ถ้าจำนวนที่หนึ่งเป็น q  จำนวนที่สองและจำนวนที่สามเป็นเท่าไร

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4)     ผลบวกของจำนวนสามจำนวนเป็น 25 ถ้าจำนวนที่หนึ่งเป็น q จำนวนที่สองและจำนวนที่สามเท่ากัน           จำนวนที่สองและจำนวนที่สามเป็นเท่าไร

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

       3.   จงเขียนวิธีทำแสดงการแก้สมการ

1) สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วย 16 ได้ผลลัพธ์เป็นของจำนวนจำนวนนั้นจงหาจำนวนจำนวนนั้น

วิธีทำ   ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2) จำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วยของตัวเอง ได้ผลลัพธ์เป็น 56 จงหาจำนวนจำนวนนั้น

วิธีทำ  ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3) ผลบวกของจำนวนเต็มบวกสามจำนวนเรียงติดต่อกันเป็น 108 จงหาจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้น

วิธีทำ  ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ใบงานหน่วยที่8

ตอนที่ 2 จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง

1.      จุด A (-2, -3)      อยู่ในจตุภาคที่                                                                                                                                            

2.      จุด B (1, -5)        อยู่ในจตุภาคที่                                                                                                                                            

3.      จุด C (-4, 2)        อยู่ในจตุภาคที่                                                                                                                                            

4.      จุด D (6, 1)          อยู่ในจตุภาคที่                                                                                                                                            

5.      จุด E (-3, 7)        อยู่ในจตุภาคที่                                                                                                                                            

ตอนที่ 3 จงเขียนกราฟต่อไปนี้

1.      กราฟของคู่อันดับที่กำหนดให้

(-4, 3), (-3, 0), (-5, -4), (3, 5), (6, -1), (0, -5)

ตอบ

2. กราฟของสมการ x + y = 3 เมื่อ x แทนจำนวนใดๆ ตั้งแต่ -3 ขึ้นไป

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

y

6

5

4

3

2

1

0

-1

3.      กราฟของสมการ y – 2x = 2 เมื่อ x แทนจำนวนใดๆ

x

-2

-1

0

1

2

3

y

-2

0

2

4

6

8

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s